HASZNOS

Ügyfeleink kérdezték

Miért lenne szükségem monitorozásra? A fogyasztásunk a szolgáltató által táv-leolvasott és le tudom kérdezni a fogyasztást visszamenőleg.

 • A szolgáltatói adatok a vállalat teljes, összefogott fogyasztását mutatják, ebből nem lehet az egyes alhálózati problémákat felderíteni.
 • A kapott adatok korábbi fogyasztást tükröznek, visszamenőleg lehetetlen rekonstruálni a valós fogyasztási állapotokat, csak találgatni lehet az okokat.
 • A határérték túllépésekre és az anomáliákra már nem tud visszamenőleg reagálni.

Milyen esetekben van szükségem energiamonitor-rendszerre?

 • Ha a működési költségek jelentős hányadát az energiaköltségek teszik ki.
 • Ha a vállalat elkötelezett a környezettudatosság iránt.
 • Ha szeretné pontosan ismerni termelési folyamatainak költségeit.
 • Ha vezetői döntések előkészítéséhez adatokra van szüksége az energiafogyasztás és CO2 kibocsátás terén.
 • Ha pénzügyeit szeretné kézben tartani azáltal is, hogy előre kalkulál a várható energiaszámlával.
 • Ha szeretné tudni, hogy pontosan milyen fogyasztásokból tevődik össze az energiaszámlája.

 Mekkora megtakarításra számíthatok?

 • Ez nagyon függ az Ön vállalatának fogyasztási szokásaitól, az örökölt adottságoktól, a hálózat és a berendezések műszaki állapotától, a folyamatok alakíthatóságától. Általánosságban elmondható, hogy 5-25% között várható megtakarítás.
 • További - akár jelentős és azonnali - megtakarítás lehetséges a lekötött kapacitások csökkentésével, a meddő vagy a határérték-átlépések miatti büntetések elkerülésével, a karbantartások ütemezésével, az üzembiztonság növelésével.
 • Természetesen a leolvasási költségek is megtakaríthatóak rendszerünk alkalmazásával.

Van-e lehetőségem a rendszer kipróbálására?

 • Igen. Van időszakos bérlési lehetőség. Természetesen a rendszert bármikor meg is vásárolhatja.

Vannak-e már működő rendszerek?

 •   Igen, ezek helyszíni látogatása előzetes egyeztetés után lehetséges.

Ellenőrizni tudom az energiaszámlán megjelenő értékeket?

 • Igen, kontrollálhatóvá válik a szolgáltatói számla. Az adatok részletezettségével pontosan kiszűrhetők az esetleges túlszámlázások.

Milyen műszaki előfeltétele van a rendszer telepítésének?

 • A földgáz, hőmennyiség és a víz mérésénél – általában a szolgáltató által – telepített, impulzusmérővel ellátott mérőre van szükség. Szükséges továbbá, hogy az impulzuskimenet használatát a szolgáltató – akár leválasztón keresztül – engedélyezze.
 • Villamos energia esetén a szolgáltatói mérő kimenete vagy gyakorlatilag bárhova telepített alhálózati mérő kimenete felhasználható.
 • Hőmérsékletmérésre saját gyártású – vezetékes – szenzorokat használunk.

Csak a villamos energia mérhető?

 •  Nem. A vízfogyasztás, hőfogyasztás és a gázfogyasztás mérése is megoldott!

Csak a betáplált energia mennyisége mérhető?

 • Nem. A helyiségek vagy a kültér hőmérsékletét is méri rendszerünk, így a felhasznált energia „eredménye” is látható.

Minden fogyasztót mérővel kell ellátni?

 • A rendszer lehetőséget biztosít, hogy több mérő adataiból összegezve vagy különbséget képezve „virtuális mérőket” hozzunk létre. Így megoldható, hogy – megfelelő tervezéssel – több szakasz fogyasztási értékét jelenítsük meg, mint amennyit mérünk.

Miért fontos, hogy több információt kapjak az energiafogyasztásomról, mint ami a szolgáltatói számlán amúgy is megjelenik?

 • A szolgáltatói elszámoló vagy részszámla az adott időszak energiafogyasztás mennyiségének és értékének kifejezésére szolgáló számla. Részletek, amelyek az adott energiafelhasználás elemzésére a fogyasztási szerkezetre vonatkoznak nincsenek rajta, mivel nincsenek al-mérések. Ezek nélkül az információk nélkül nincs lehetősége arra, hogy megértse és optimalizálja fogyasztását.

Hogyan férek hozzá az energiafogyasztási adatokhoz?

 • Online felületen, dedikált jelszó megadása után.

Biztonságban vannak az adataim?

 • Akár GSM, akár vezetékes összeköttetést használunk, az adatok titkosítva utaznak. Magas fokú titkosítás gátolja a lehallgatást, és a manipulálást. A felhasználói felület HTTPS titkosított elérést használ.

Milyen időközönként jutok a részletes adatokhoz?

 •  Mérőrendszerünk 5 perces méréseket is elvégez igény szerint. Az áramszolgáltatók általában 15, a gázszolgáltatók 60 perces menetrenddel dolgoznak. Az online felületen azonnal megtekinthetők és letölthetők az adatok. Időben megtehetőek tehát a szükséges intézkedések.

Milyen formában kaphatom meg a fogyasztási adatokat?

 • A fogyasztási adatok XLS, CSV formátumban exportálhatók és grafikusan is lekérdezhetők.

 Az adatok feldolgozása kinek a feladata? A rendszer megtalálja a megtakarítási lehetőségeket?

 • A helyszínt ismerő energetikai szakember ma még nélkülözhetetlen, az adatok értelmezése is rá vár. Rendszerünkkel a felkészült szakember olyan információkhoz jut, aminek alapján már nagy biztonsággal hozhat helyes döntéseket. Amennyiben igényli, energetikus szakértőink is rendelkezésre állnak konzultációs jelleggel.

Vállalatunknál már üzemel épületfelügyeleti/számlázó rendszer. Integrálható-e a Rubin rendszere a meglévőbe?

 • Rendszerünk megfelelő interfész esetén képes adatokat továbbítani már meglévő felügyeleti rendszerbe vagy egyéb pénzügyi-, vállalatirányítási-rendszerebe is.

Meg kell vásárolni a teljes rendszert?

 • Nem szükséges a rendszert megvásárolni. Van lehetőség a mérőberendezések bérlésére és a kezelőfelület időszakos elérésére is.

 Mi történik, ha a működés közben kérdéseim vannak, vagy szeretnék beállítási módosításokat tenni?

 •  A szolgáltatásunk része a support, amely segítségére lesz a felmerülő problémák megoldásában.

A szoftverfejlesztésekhez hogyan lehet a jövőben hozzájutni?

 • Bérleti konstrukcióban mindig az aktuálisan legfrissebb verziót használhatja.
  Ha Ön a saját szerverén futtatja a rendszert, akkor 12 hónapig ingyenesen, utána pedig jutányos áron juthat a frissítésekhez. A rendszer moduláris, csak az Ön számára fontos modulokat kell frissíteni.

 

Kérdéseink

 • Valóban elegendő, hogy csak utólag szembesül a fogyasztási adatokkal és költségekkel?
 • Tudja, hogy milyen mértékben és hol lenne csökkenthető az energiaköltsége?
 • Tudja, hogy pontosan miért ekkora összegű az energiaköltsége?
 • Hasznos lenne a termékenkénti energiaköltség kimutatása?
 • Van elég információja, hogy eldöntse Ön szerint hol lehetne megtakarításokat elérni az energiaköltségeket illetően?
 • Milyen elemekből tevődik össze az energiaköltsége (energia nemenként)?
 • Mennyit fogyasztanak a klímák, világítás, termelőgépek, számítógépek…?
 • Tudja, hogy mekkora fogyasztás tartozik a technológiához?
 • Optimális-e a lekötött (szerződött) energiamennyiség?
 • Van-e vesztesége? Mekkora a vesztesége? Hol érhető tetten a veszteség?
 • Mekkora az egyes üzemegységek energiaköltsége?
 • Mekkora fogyasztás bővítést viselne még el biztonságosan a villamoshálózata?
 • A törvényben előírtaknak megfelelően állítja elő bérlői energiaszámláit?

Ha a fenti kérdéseinkre nem tudja a választ, vagy

Önnek van kérdése:

 

ESETEK, ESETTANULMÁNYOK

Veszteségfeltárás irodaházban

4557193502Megrendelőnk több mint 5000 négyzetméteres irodaházában végzett méréseket változó pontokon, hogy az esetleges veszteségeket feltárja. A szellőztető rendszer monitorozásával derült ki, hogy a rendszer az eredetileg meghatározottól eltérően munkaidőn kívül – hétvégén és éjszaka – is teljes üzemben dolgozik. Az automatika programozásával ezekre az időszakokra kikapcsolták a szellőzést.

A folyadékhűtő berendezések mérése a gyári adatoktól jelentős eltérést mutatott, és ezen nem változtatott a tervezett időben – külsős vállalkozó által – elvégzett karbantartás sem. A rendszer felülvizsgálatakor derült ki, hogy a karbantartást végzők nem megfelelően jártak el. A berendezés tisztítása és újbóli – immár szakszerű – karbantartása után a folyadékhűtő teljesítményfelvétele közel 40%-kal csökkent!

Partnerünk ezen a telephelyen közel évi 10 millió forintos megtakarítást ért el a Rubin Energiamonitor által szolgáltatott adatok elemzésével és a megfelelő intézkedések meghozatalával. A megtakarítás többszöröse volt a Rubin Energiamonitor kiépítési költségeinek.

Bérbeadás rövid távra

StudioPartnerünk – egy filmstúdió – jellemzően rövid távra adja bérbe infrastruktúráját, ahol a bérlők saját – jellemzően nagy fogyasztású – eszközeiket üzemeltetik. Állandó gond volt a külön számlázott villamos energia pontos elszámolása és az esetleges teljesítmény-lekötések átlépése miatti büntetés, ami jellemzően csak utólag – gyakran az elszámolás után – derült ki. A Rubin Energiamonitor segítségével a számlázás egyszerűbbé vált, a viták elmaradtak. A lekötött teljesítmény átlépése látszik az adatok lekérdezésénél és a monitorozó rendszer napi riportjaiban is, így időben figyelmeztethető a bérlő és a számlájára kerülhet a bírság összege.

Kapacitásbővítési döntés előkészítése

KorhazPartnerünk – egy kerületi önkormányzat – egyik szociális intézményében tervezett funkcióbővítést. Az új funkcióval új, nagy fogyasztású berendezések beépítésére is sor került. A meglévő funkciók – például konyha – mellett az új fogyasztók teljesítmény igénye meghaladhatta volna a rendelkezésre álló teljesítmény lekötés értékét, ezért kapacitásbővítés kérdése merült fel. A szolgáltató részéről nem állt rendelkezésre az idősoros fogyasztási adat.

A Rubin Energiamonitor bérleti konstrukcióban került telepítésre – ez egy órán belül megtörtént – és a monitorozás néhány hetes adatait elemezve megállapítható volt, hogy megfelelő terheléselosztás esetén nem szükséges bővíteni a meglévő kapacitást. Megrendelőnk most már pontos információval rendelkezik az összetett funkciójú intézmény energia profiljáról.

Energiatakarékossági projekt hatásvizsgálata

szerverMegrendelőnk energiahatékonysági beruházást hajtott végre, ennek keretében szervertermeinek és más – fokozott rendelkezésre-állású – berendezéseinek hűtését a korábbi kizárólag klímás hűtésről átállította szabad levegős szellőztetés és klíma kombinációjára. Ezt a Rubin által szállított Rubin COOL rendszer tette lehetővé, amivel a várható jelentős energia megtakarítás mellett felügyelhetővé és tartalékolhatóvá vált a hűtési rendszer.  Információ: Rubin Temperálás

 

Letölthető esettanulmány:

ESETTANULMÁNY_IRODAMONITOR_01

 

REFERENCIA

graphisoft telekom        elmu      eon      voda    Origo   antenna

 

KAPCSOLAT

Rubin Informatikai Zrt. 1149 Budapest, Egressy út 17-21. (A Szuzuki Ház első emelete)
Telefon: +36 1 469 40 20 Fax: +36 1 469 40 29 Kollégáink állnak rendelkezésére: hétköznap 8-17 óráig E-mail: info@rubin.hu Home: www.rubin.hu

Cégismertető IT- szolgáltatások nagyvállalatoknak.

Energiamegtakarítás, teszt- és support-szolgáltatás, egyedi fejlesztés, nemzetközi és egyedi IT projektek.

minosegbiztositasreferenciakkapcsolat