Rubin ENERGY MONITOR

ZA DAVATELJE USLUGA I INDUSTRIJU

 

energydecr-ico  Smanjite potrošnju energije

Usluga Rubin ENERGY MONITOR pomaže Vam

 • prepoznati gubitke i anomalije na mreži i kod potrošača
 • upoznati i optimalizirati iskorištenost zakupljenog kapaciteta
 • izbjeći prekoračenje graničnih vrijednosti potrošnje energije u ugovoru sa distributerom energije
 • stvoriti uvjete za neposrednu kontrolu i hitnu intervenciju
 • mjeriti potrošnju energije specijalnih potrošača na sekundarnoj mreži

CASE STUDY

Dodatne povoljnosti

 • pronalaženje potencijalnih grešaka i uvećanje sigurnosti
 • upoznavanje stvarnog profila potrošača
 • jednostavnija interpretacija i nadzor faktura distributera
 • nadzor efikasnosti održavanja
 • benčmark opcije

Realizacija, cijene  


 

invest-ico Ostvarenje, cijene

Usluga  Rubin ENERGY MONITOR pruža podršku

 • u donošenju odluka o investicijama temeljem realnih podataka potrošača
 • u prethodnom i naknadnom nadzoru investicija, kalkulaciji povrata
 • u upoznavanju realnih struktura i profila potrošača
 • u identificiranju iskorištenosti zakupljenog kapaciteta, optimalizaciji ugovora

CASE STUDY

Dodatne povoljnosti

 • prepoznaju se skrivene povezanosti u uporabi energije
 • mogu se odrediti energetski sadržaji proizvoda/usluga
 • racionalne odluke temeljem stvarne potrošnje
 • benčmark opcija

Realizacija, cijene


 

szla-icoFakturiranje prema zakupcu

Usluga Rubin ENERGY MONITOR pruža sljedeća rješenja

 • očitavanje brojila se vrši bez ljudske energije i bez grešaka do kojih se potencijalno dolazi zbog ljudskog faktora
 • temeljem mjerenja, troškovi se mogu podijeliti između zakupaca i organizacijskih jedinica
 • generiranje pravilnog i jedinstvenog izgleda fakture

CASE STUDY

Dodatne povoljnosti

 • prikaz iskorištenosti zakupljenog kapaciteta, optimaliziranje ugovora
 • prepoznavanje realnog profila potrošača
 • prepoznavanje nepotrebnog rasipanja na mreži i kod potrošača, prepoznavanje anomalija

Realizacija, cijene  


 

realestate-ico Održavanje nekretnina

Usluga Rubin ENERGY MONITOR osigurati će

 • identificiranje rasipanja energije na mreži i kod potrošača, prepoznavanje anomalija
 • lakšu interpretaciju i kontrolu faktura distributera
 • praćenje iskorištenosti zakupljenog kapaciteta, optimaliziranje ugovora
 • izbjegavanje prekoračenja granične vrijednosti potrošnje energije iz ugovora
 • mjerenje podsustava i podataka pojedinih potrošača

CASE STUDY

Dodatne povoljnosti

 • audit energije
 • podrška upravi pomoću podataka, izvješća
 • prepoznavanje potencijalnih grešaka, povećanje stupnja sigurnosti rada
 • racionalne odluke temeljem realnoh podataka potrošnje
 • kontrola održavanja i rezultata
 • benčmark

Realizacija, cijene  


 

energycost-ico Određivanje prosječnih troškova energije

Usluga Rubin ENERGY MONITOR doprinosi

 • određivanju stvarnih energetskih sadržaja proizvoda i usluga
 • mjerenju energije na postajama i kod specijalnih potrošača
 • donošenju racionalnih odluka temeljem stvarnih podataka potrošnje
 • benčmark

CASE STUDY

Dodatne povoljnosti

 • prepoznaju se skrivene povezanosti u uporabi energije
 • identificiranje i optimaliziranje iskorištenosti zakupljenog kapaciteta
 • prethodni i naknadni monitoring investicija, podaci povrata

 

Jednostavno postavljanje, montiranje

 1. Zajedno planiramo mjesto mjernih točaka i temeljem ovih informacija sklapamo ugovor.
 2. Postavljamo neophodan broj brojila.
 3. Puštamo u rad uređaje za prikupljanje podataka.
 4. Već se vide realni podaci potrošnje putem internet aplikacije.

Naš sustav može se priključiti na standardni izlazni impuls bilo kojeg brojila za struju, plin, vodu, toplinu.  Po potrebi možemo montirati dodatna brojila potrošnje, čak i za potrebe fakturiranja.

Detaljni tehnički podaci

 

 

CIJENE | ZAKUP | SPECIJALNE PONUDE I PAKETI

 

Umjesto investiranja većeg iznosa, iskoristite opciju zakupa opreme!

 

table1-hr

 

Rubin ENERGY MONITOR MIKRO ZAKUP  pruža mogućnost jednostavnog i brzog prikupljanja podataka iz brojila za obračun i podsustava

Preporučujemo energetičarima, rukovoditeljima poduzeća koji:

 • brzo i efikasno žele doći do podataka
 • žele izvršiti audit vlastite potrošnje energije i/ili potrebni su im podaci tijekom postupka donošenja odluka
 • žele upoznati mogućnosti uštede iz oblasti nadzora energije
 • posjeduju svoje vlastite elektroinstalatere za postavljanje prikupljača podataka

Ukoliko želite izgraditi sustav za nadzor energije koji će biti u Vašem vlasništvu,

Tražite ponudu!

button-hr    

 

 


Paketi

Ponude paketa za poduzeća za financijsko planiranje sustava za nadzor potrošnje energije, zakup dodatne opreme (npr. mjerni uređaji, izmjenjivači struje) i za slučaj dugoročnog zakupa (6 mjeseci)

invest-ico

Priprema odluka iz oblasti energetike

130 € / mjesečno/ najmanje 6 mjeseci

Opis projekta:

Naš partner je poduzeće koja pruža usluge. Planiraju investirati u energetiku temeljem podataka i neophodno im je odrediti točne količine energije za njihovo poslovanje. Njihova djelatnost mjesečno prosječno ima trošak energije u visini od 2 500 000 Ft.

Cilj:

Nadzor energije pola godine. Izrada 6 mjernih točaka, određivanje profila potrošnje i maksimalne potrošnje. Karakteristike: na raspolaganju su već izgrađena  4 brojila električne energije sa impulsnim izlazom, odnosno 2 velika potrošača u istoj hali na manjoj udaljenosti.  U objektu se nalazi LAN mreža.

Potrebna oprema:

 • Rubin Counter prikupljač podataka (GSM): 1 kom.
 • Rubin brojilo za mjerenje potrošnje (trofazno): 2 kom.
 • Rubin izmjenjivač struje (trofazni): 2 kom.

 


energydecr-ico

Energetska ekonomija

320 € / mjesec/najmanje 6 mjeseci

Opis projekta:

Mjesečna potrošnja električne energije jednog našeg partnera iz oblasti autoindustrije dostigla je 8 milijuna forinti . Proizvodnja se odvija u tvornici od 1500 m2, u tri posebne prostorije na 10 strojeva velike potrošnje. U velikoj hali se nalazi 5 strojeva u dve manje hale 3 odnosno 2 stroja.

Cilj:

Izračun troškova izradbe rezervnih dijelova. Mjerenje potrošnje strojeva u proizvodnji. Karakteristike: Strojevi dobijaju energiju iz jedne sabirne stanice. Ne postoji izgrađeno mjerno mjesto i ne postoji LAN u objektu. Ne žele kupiti sustav za nadzor nego žele zakupiti opremu na pola godine. Nakon pola godine donijeti će odluku hoće li kupiti sustav za monitoring.

Neophodna oprema:

 • Rubin Counter prikupljač podataka (LAN): 3 kom.
 • Rubin brojilo za mjerenje potrošnje energije (trofazno): 10 kom.
 • Rubin izmjenjivač struje (trofazni): 10 kom.

 


szla-ico

Prošireni pogon/mreža

290 € / mjesečno/najmanje 6 mjeseci

Opis projekta:

Partner koji održava mrežu poslovnih jedinica mjesečno troši više od 8 milijuna forinti na energiju. Poslovne jedinice se nalaze razbacane na velikoj površini u posebnim objektima sa posebnim brojilima energije.

Cilj:

Održavanje financija u određenim granicama (npr. prognoza očekivanih iznosa faktura) i uočavanje anomalija tijekom potrošnje. Karakteristike: u 10 posebnih nekretnina u svakom se nalazi po jedno brojilo potrošnje i mogućnost za LAN prijenos podataka u svakom objektu. Partner želi istovremeno pratiti podatke svih brojila i očitavanje istih vršiti bez ljudskih resursa.

Neophodna oprema:

 • Rubin Counter prikupljač podataka (LAN): 10 kom.

 

USLUGE I TEHNIČKI DETALJI

 

Dodatnim funkcijama cilj nam je osigurati mjerenje električne energije, vode, plina i topline. Klijentima predajemo točne podatke o potrošnji energije i temperaturi.

Mjerenje može biti prijelazno, može se odnositi na profil potrošnje ili na kontinuiranu raspodjelu troškova ili sa ciljem nadzora. Usluga uključuje montiranje, prikupljanje podataka na Rubinov server ili na server klijenta, ispis, odnosno primopredaju ovih podataka.

 

 

table2-hr

Naše poduzeće pruža specijalna hardverska i softverska rješenja koja pomažu u pripremi investicija energetske učinkovitosti i održavanju optimalne potrošnje energije.

Struktura usluge

table3-hr

 

HARDVER

Prikupljanje podataka i komunikacija

Rubin COUNTER

Kao rješenje nudimo Vam tkzv. SmartDC inteligentne prikupljače podataka koji smo razvili za komunikaciju sa brojilima struje, vode, plina i topline, odnosno za prikupljanje podataka lokalne temperature. Jedan od temeljnih zadataka SmartDC opreme je komunikacija sa brojilima i memoriranje, prosleđivanje zaprimljenih podataka potrošnje energije.

Karakteristike counterbox

counterbox

 • Primanje impulsa sa 8 neovisnih kanala prema sustavu EN 62053-31
 • mjerenje temperature na bilo kojem kanalu sa Rubin uređajima za mjerenje topline
 • dodjela vremenske naljepnice u intervalu od 15 minuta podacima potrošnje energije
 • memoriranje podataka od najmanje 7 dana
 • podrška GPRS mobilnih ili eternet linijskih komunikacijskih kanala
 • kriptirani komunikacijski protokol
 • online komuniciranje
 • kontinuirana vremenska sinhronizacija
 • daljinsko firmware-ažuriranje
 • daljinske postavke parametara
 • modularna izvedba
Tehnički podaci:  Rubin_SmartCounter_Tehnički_Podaci

Mjereni podaci

 • Električna energija sa obračunskim brojilom: efikasni kapacitet
 • Električna energija sa vlastitim brojilom: efikasni, zasićeni kapacitet
 • Voda: potrošena količina temeljem podataka sa obračunskog brojila
 • Plin: potrošena količina temeljem podataka obračunskog brojila
 • Temperatura: temperatura okolišae u opsegu -40...80 C sa preciznošću od +- 0,5 C razmakom od, 0,1 C

Komunikacija

Sa izlaza standardnih brojila – na trasi potrošača – ili naknadno montiranim brojilima monitoring potrošnje i ostalih mrežnih parametara u razmaku od 5 minuta.

 

SOFTVER

Cloud baza i modularna struktura

Središnji softverski sustav Rubin Energetskog monitoringa predstavlja rješenje na bazi cloud-a koji podatke sa brojila koji prosljeđuju prikupljači podataka  smješta, obrađuje, prikazuje u središnjoj bazi podataka  koji su dostupni drugim sustavima, odnosno na efikasan način podržava administrativne i tehničke podatke vezano za sustav.

  abrak-cloud

Komunikacija

 • kriptirani podaci
 • automatska online komunikacija
 • mogućnost izgradnje neposrednog i ručnog kontakta sa prikupljačima podataka Rubin COUNTER

Prikupljanje podataka

Prikupljač podataka koji služi za fakturiranje i generiranje dokumenata vezano za ostale djelatnosti , odnosno za formiranje podatkovne veze sa drugim informatičkim sustavima osigurava mogućnost pripremanja specijalnih izvješća prema želji klijenata.&<>/p&

 • standardna relacijska baza podataka sa SQL programerskom bazom
 • server baze podataka po izboru (Oracle, MySQL itd.)

Administracija

 • efikasan rad sa podacima potrošača, brojilima i prikupljačima podataka
 • dodavanje specijalnih parametara po želji klijenata
 • mogućnost rada sa virtuelnim brojilima
 • višestupanjske razine pristupa

Meni

Pomoću preglednog menija osigurava se brza i jednostavna analiza podataka. Može da se izvrši upit na mjerne točke i energente. Prilikom sastavljanja izvješća i analiza postoji mogućnost izbora grafičkog il numeričkog upita.

 Emonitor_idosoros_adatok_2

Podaci se mogu pretraživati i uporediti u petominutnim intervalima, do dnevne, mjesečne ili čak godišnje potrošnje.

Emonitor_idosoros_adatok 3jpg

Analiza troškova i potrošnje

Program doprinosi financijskom planiranju i predstavlja kvalitetan izvor podataka za izračun troškova proizvodnje. Trošak uporabe energije se stalno nadzire, anomalije se memoriraju na način da se mogu pretraživati. U meniju "Dnevni podaci" mogu se pretraživati vrijednosti računa na određeni dan. Imajući dnevne i tjedne podatke, upisivanjem različitih podataka i vremenskih informacija mogu se vršiti složene analize.

 

Reference

graphisoft telekom        elmu      eon      voda    Origo   antenna

KONTAKT

Rubin Informatikai Zrt.
1149 Budapest, Egressy út 17-21.
(Prvi kat zgrade Suzuki)
Telefon: +36 1 469 40 20
Faks: +36 1 469 40 29
Kolege su na raspolaganju klijentima: svakog dana od 8 do 17 sati
E-mail: info@rubin.hu
Home:
www.rubin.hu

 

Prezentacija poduzeća
IT- usluge velikim tvrtkama i poduzećima.
Ušteda energije, usluge testiranja i podrške, specijalno programiranje, međunarodni i specijalni IT projekti.

kontakt