Rubin ENERGETSKI MONITORING

ZA DAVAOCE USLUGA I INDUSTRIJU

 

energydecr-ico  Smanjite potrošnju energije

Usluga Rubin Energetski monitoring pomaže Vam da

 • prepoznate gubitke i anomalije na mreži i kod potrošača
 • upoznate i optimalizujete iskorišćenost zakupljenog kapaciteta
 • izbegnete prekoračenje graničnih energetskih vrednosti u ugovoru sa distributerom energije
 • stvorite uslove za neposrednu kontrolu i hitnu intervenciju
 • merite potrošnju energije specijalnih potrošača na sekundarnoj mreži

CASE STUDIES

Dodatne prednosti

 • pronalaženje potencijalnih grešaka i povećanje bezbednosti
 • upoznavanje stvarnog potrošačkog profila
 • jednostavnija interpretacija i kontrola faktura distributera
 • kontrola efikasnosti održavanja
 • mogućnost benčmarka

Realizacija, cene


 

 

invest-ico Ostvarenje, cene

Usluga Rubin Energetski monitoring podržava

 • u donošenju odluka o investicijama na osnovu stvarnih potrošačkih podataka
 • preliminarni i naknadni monitoring investicija, kalkulaciju povraćaja
 • upoznavanje realnih struktura i profila potrošača
 • identifikaciju iskorišćenosti zakupljenog kapaciteta, optimalizaciju ugovora

CASE STUDIES

Dodatne prednosti

 • prepoznaju se skrivene povezanosti potrošnje energije
 • mogu se odrediti energetski sadržaji proizvoda/usluga
 • racionalne odluke temeljem stvarne potrošnje
 • benčmark opcija

Realizacija, cene


 

szla-icoFakturisanje prema najmoprimcu

Usluga Rubin Energetski monitoring pruža rešenje

 • očitavanje brojila se vrši bez ljudske energije i bez grešaka do kojih se potencijalno dolazi zbog ljudskog faktora
 • na osnovu merenja, troškovi mogu da se podele između najmoprimaca i organizacionih jedinica
 • generisanje pravilnog i jedinstvenog izgleda fakture

CASE STUDIES

Dodatne prednosti

 • prikazivanje iskorišćenosti zakupljenog kapaciteta, optimalizacija ugovora
 • prepoznavanje stvarnog potrošačkog profila
 • prepoznavanje nepotrebnog rasipanja na mreži i kod potrošača, prepoznavanje anomalija

Realizacija, cene


 

realestate-ico Održavanje nekretnina

Usluga Rubin Energetski monitoring obezbeđuje

 • identifikaciju rasipanja energije na mreži i kod potrošača, prepoznavanje anomalija
 • lakšu interpretaciju i kontrolu faktura distributera
 • praćenje iskorišćenosti zakupljenog kapaciteta, optimalizaciju ugovora
 • izbegavanje prekoračenje granične vrednosti potrošnje energije iz ugovora
 • merenje podsistema i podataka pojedinih potrošača

CASE STUDIES

Dodatne prednosti

 • energetski audit
 • podrška menadžmentu pomoću podataka, izveštaja
 • prepoznavanje potencijalnih grešaka, povećanje stepena bezbednosti rada
 • racionalne odluke na osnovu stvarnih podataka potrošnje
 • kontrola održavanja i rezultata
 • benčmark mogućnosti

Realizacija, cene


 

energycost-icoOdređivanje prosečnih troškova energije

Usluga Rubin Energetski monitoring doprinosi

 • određivanju stvarnih energetskih sadržaja proizvoda i usluga
 • merenju energije na podstanicama i kod specijalnih potrošača
 • donošenju racionalnih odluka na osnovu stvarnih potrošačkih podataka,
 • obavljanju benčmarka

CASE STUDIES

Dodatne prednosti

 • prepoznaju se skrivene povezanosti upotrebe energije
 • identifikacija i optimalizacija iskorišćenosti zakupljenog kapaciteta
 • prethodni i naknadni monitoring investicija, podaci povraćaja

 

Jednostavno postavljanje, montiranje

 1. Zajedno planiramo mesto mernih tačaka i na osnovu toga sklapamo ugovor.
 2. Postavljamo neophodan broj brojila.
 3. Puštamo u rad uređaje za prikupljanje podataka.
 4. Već se vide stvarni podaci potrošnje putem internet aplikacije.

Naš sistem može da se priključi na standardni izlazni impuls bilo kojeg brojila za struju, gas, vodu, toplotu. Po potrebi možemo da montiramo dodatna brojila potrošnje, čak i za potrebe fakturisanja. Detaljni tehnički podaci

Detaljni tehnički podaci

 

 

CENE | NAJAM | SPECIJALNE PONUDE I PAKETI

 

Umesto da investirate veći iznos, iskoristite opciju najma opreme!

 

 

table1-srb  

Rubin ENERGETSKI MONITORING MIKRO NAJAM  pruža mogućnost jednostavnog i brzog prikupljanja podataka iz brojila za obračun i podsistema Preporučujemo energetičarima, rukovodiocima preduzeća koji:

 • brzo i efikasno žele doći do podataka
 • žele da izvrše audit sopstvene potrošnje energije i/ili potrebni su im podaci tokom proces donošenja odluke
 • žele da upoznaju mogućnosti uštede iz oblasti energetskog monitoringa
 • poseduju svoje vlastite elektroinstalatere za postavljanje prikupljača podataka

Ukoliko želite izgraditi sistem za energetski monitoring koji će biti u Vašem vlasništvu

Tražite ponudu!

button-hr

 

 


Paketi

Ponude paketa za preduzeća za finansijsko planiranje sistema nadzora potrošnje energije, najam dodatne opreme (npr. merni uređaji, izmenjivači struje) i za slučaj dugoročnog najma (6 meseci)

invest-ico

Priprema odluka iz oblasti energetike

130 € / mesečno/ najmanje 6 meseci

Opis projekta:

Naš partner je preduzeće koja pruža usluge. Planiraju energetske investicije na osnovu podataka i neophodno im je da odrede tačne količine energije za njihovo poslovanje. Njihova delatnost mesečno prosečno ima trošak energije u visini od 2 500 000 Ft.

Cilj:

Energetski  monitoring pola godine. Izrada 6 mernih tačaka, određivanje profila potrošnje i maksimalne potrošnje. Karakteristike: na raspolaganju se nalaze već izgrađena  4 brojila električne energije sa impulsnim izlazom, odnosno 2 velika potrošača u istoj hali na manjoj udaljenosti.  U objektu se nalazi LAN mreža.

Potrebna oprema:

 • Rubin Counter sakupljač podataka (GSM): 1 kom.
 • Rubin brojilo za merenje potrošnje (trofazno): 2 kom.
 • Rubin izmenjivač struje (trofazni): 2 kom.

 


energydecr-ico

Energetska ekonomija

320 € / mesec/najmanje 6 meseci

Opis projekta:

Mesečna potrošnja električne energije jednog našeg partnera iz oblasti autoindustrije dostigla je 8 miliona forinti . Proizvodnja se odvija u fabrici od 1500 m2, u tri posebne prostorije na 10 mašina velike potrošnje. U velikoj hali se nalazi 5 mašina u dve manje hale 3 odnosno 2 mašine.

Cilj:

Kalkulacija troškova izrade rezervnih delova. Merenje potrošnje mašina u proizvodnji. Karakteristike: Mašine dobijaju energiju iz jedne sabirne stanice. Ne postoji izgrađeno merno mesto i nepostoji LAN u objektu. Ne žele da kupe sistem za monitoring nego žele da uzmu u najam opremu na pola godine. Posle pola godine će doneti odluku hoće li kupiti sistem za monitoring.

Potrebna oprema:

 • Rubin Counter sakupljač podataka (LAN): 3 kom.
 • Rubin brojilo za merenje potrošnje energije (trofazno): 10 kom.
 • Rubin izmenjivač struje (trofazni): 10 kom.

 


szla-ico

Prošireni pogon/mreža

290 € / mesečno/najmanje 6 meseci

Opis projekta:

Partner koji održava mrežu poslovnih jedinica mesečno troši više od 8 miliona forinti na energiju. Poslovne jedinice se nalaze razbacane na velikoj površini u posebnim objektima sa posebnim brojilima energije.

Cilj:

Držanje finansija u određenim granicama (npr. prognoza očekivanih iznosa faktura) i uočavanje anomalija tokom potrošnje energije. Karakteristike: u 10 posebnih nekretnina u svakom se nalazi po jedno brojilo potrošnje i mogućnost za LAN prenos podataka u svakom objektu. Partner želi istovremeno da prati podatke svih brojila i očitavanje istih da vrši bez ljudskih resursa.

Potrebna oprema:

 • Rubin Counter sakupljač podataka (LAN): 10 kom.

 

USLUGE I TEHNIČKI DETALJI

 

Dodatnim funkcijama obezbeđujemo merenje električne energije, vode, gasa i toplote. Klijentima pružamo tačne podatke o potrošnji energije i temperaturi.
Merenje može da bude prelazno, može da se odnosi na profil potrošnje ili na kontinuiranu raspodelu troškova ili sa ciljem nadzora. Usluga uključuje montažu, prikupljanje podataka na Rubinov server ili na server klijenta, ispis, odnosno primopredaju ovih podataka.  

 

 

table2-srb

 

Naše preduzeće pruža specijalna hardverska i softverska rešenja koja pomažu u pripremi investicija energetske efikasnosti  i održavanju optimalne potrošnje energije

Struktura usluge

 

table3-srb

 

HARDVER

Sakupljanje podataka i komunikacija

Rubin COUNTER

Kao rešenje nudimo Vam tkzv. SmartDC inteligentne sakupljače podataka koji smo razvili za komunikaciju sa brojilima struje, vode, gasa i toplote, odnosno za prikupljanje podataka lokalne temperature. Jedan od osnovnih zadataka SmartDC opreme je komunikacija sa brojilima i memorisanje, prosleđivanje zaprimljenih podataka potrošnje energije.

Karakteristike counterbox

counterbox

 • Primanje impulsa sa 8 nezavisnih kanala prema standardu EN 62053-31
 • merenje temperature na bilo kojem kanalu sa Rubin uređajima za merenje toplote
 • dodela vremenske nalepnice u intervalu od 15 minuta podacima potrošnje energije
 • memorisanje podataka od najmanje 7 dana
 • podrška GPRS mobilnih ili eternet linijskih komunikacijskih kanala
 • kriptovani komunikacioni protokol
 • onlajn komunikacija
 • stalna vremenska sinhronizacija
 • daljinsko firmware-ažuriranje
 • daljinsko podešavanje parametara
 • modularna izvedba
Tehnički podaci:  Rubin_SmartCounter_Tehnički_Podaci

Mereni podaci

 • Električna energija sa obračunskim brojilom: efikasni kapacitet
 • Električna energija sa sopstvenim brojilom: efikasni, zasićeni kapacitet
 • Voda: potrošena količina na osnovu podataka sa obračunskog brojila
 • Gas: potrošena količina na osnovu podataka obračunskog brojila
 • Temperatura: temperatura okoline u opsegu -40...80 C sa preciznošću od +- 0,5 C razmakom od, 0,1 C

Komunikacija

Sa izlaza standardnih brojila – na trasi potrošača – ili naknadno montiranim brojilima monitoring potrošnje i ostalih mrežnih parametara u razmaku od 5 minuta.

SOFTVER

Cloud baza i modularna struktura

Centralni softverski sistem Rubin Energetskog monitoringa predstavlja rešenje na bazi cloud-a koji podatke sa brojila koji prosleđuju sakupljači podataka  smešta, obrađuje, prikazuje u centralnoj bazi podataka  koji su dostupni drugim sistemima, odnosno na efikasan način podržava administrativne i tehničke podatke vezano za sistem.

 

abrak-cloud

Komunikacija

 • kriptovani podaci
 • automatska onlajn komunikacija
 • mogućnost izgradnje direktnog i manualnog kontakta sa prikupljačima podataka Rubin COUNTER

Prikupljanje podataka

Prikupljač podataka koji služi za fakturisanje i generisanje dokumenata vezano za ostale delatnosti , odnosno za formiranje podatkovne veze sa drugim informatičkim sistemima obezbeđuje mogućnost pripremanja specijalnih izveštaja prema želji klijenata.

 • standardna relaciona baza podataka sa SQL programerskom bazom
 • server baze podataka po izboru (Oracle, MySQL itd.)

Administracija

 • efikasan rad sa podacima potrošača, brojilima i sakupljačima podataka
 • dodavanje specijalnih parametara po želji klijenata
 • mogućnost rada sa virtuelnim brojilima
 • višestepenski nivoi pristupa

Meni

Pomoću preglednog menija obezbeđuje se brza i jednostavna analiza podataka. Može da se izvrši upit na merne tačke i energente. Prilikom sastavljanja izveštaja i analiza postoji mogućnost izbora grafičkog il numeričkog upita.

 Emonitor_idosoros_adatok_2

Podaci se mogu pretraživati i uporediti u petominutnim intervalima, do dnevne, mesečne ili čak godišnje potrošnje.

Emonitor_idosoros_adatok 3jpg

Analiza troškova i potrošnje

Program doprinosi finansijskom planiranju i predstavlja kvalitetan izvor podataka za izračun proizvodnih troškova. Trošak upotrebe energije se stalno nadzire, anomalije se memorišu na način da se mogu pretraživati. U meniju "Dnevni podaci" mogu da se pretražuju vrednosti računa na određeni dan. Imajući dnevne i nedeljne podatke, upisivanjem različitih podataka i vremenskih informacija mogu da se vrše složene analize.  

Reference

graphisoft telekom        elmu      eon      voda    Origo   antenna

KONTAKT

Rubin Informatikai Zrt.
1149 Budapest, Egressy út 17-21.
(Prvi sprat zgrade Suzuki)
Telefon: +36 1 469 40 20
Faks: +36 1 469 40 29
Kolege su na raspolaganju klijentima: svakog dana od 8 do 17 časova
E-mail: info@rubin.hu
Home:
www.rubin.hu
 
Prezentacija preduzeća IT- usluge velikim kompanijama. Ušteda energije, usluge testiranja i podrške, specijalno programiranje, međunarodni i specijalni IT projekti.
kontakt