UŽITOČNÉ

Otázky zákazníkov

Prečo potrebujem monitorovanie? Naša spotreba je  na diaľku odčítavaná poskytovateľom služieb a môžem požiadať o spätnú informáciu spotreby.

 • Prijaté údaje odzrkadľujú predchádzajúcu spotrebu, retrospektívne nie je možné zrekonštruovať skutočné podmienky spotreby, len aby sme uhádli príčiny.
 • Získané údaje odzrkadľujú predchádzajúcu spotrebu, spätne nie je možné rekonštruovať reálne stavy spotreby, dôvody sa môžu sa odhadnúť.
 • Na prekročenie hraničných hodnôt a anomálie spätne neviete reagovať.

V akých prípadoch potrebujem energetický monitorovací systém?

 • Ak značný podiel prevádzkových nákladov predstavujú náklady na energie.
 • Ak je spoločnosť environmentálne uvedomelá.
 • Ak chcete presne vedieť náklady výrobných procesov.
 • Ak k príprave rozhodnutí manažmentu potrebujete údaje o spotrebe energie a emisiách CO2.
 • Ak chcete spravovať svoje financie na základe vopred kalkulovanej faktúry za energiu.
 • Ak chcete presne vedieť, z akých spotrieb sa skladá faktúra za energie.

S akou úsporou môžem počítať?

 • Závisí to od spotrebiteľských zvykov vašej spoločnosti, od zdedených pomerov, technického stavu siete a zariadení, od možností zmeny procesov. Vo všeobecnosti sa dá predpokladať úspora v rozmedzí 5 – 25 %.
 • Ďalšie - hoci aj okamžité a výrazné úspory sú možné zníženým viazaných kapacít, vyhnutím sa pokutám za prekročenie hraničných hodnôt, naplánovaním údržby a zvýšením bezpečnosti prevádzky.
 • Samozrejme sa dajú usporiť aj náklady za odčítanie meracích jednotiek pomocou aplikácie nášho systému.

Mám možnosť vyskúšať si systém?

 •   Áno. Existuje možnosť periodického prenájmu. Samozrejme, systém si môžete kedykoľvek aj zakúpiť.

 Existujú už fungujúce systémy?

 • Áno, miestna návšteva je možná na základe predbežnej dohody.

Viem skontrolovať údaje uvedené na faktúre?

 • Áno, faktúra od dodávateľa sa dá kontrolovať. Detailné údaje môžu byť použité na vyfiltrovanie prípadných nadmerných účtov.

Aké technické podmienky vyžaduje inštalácia systému?

 • Pri meraní plynu, tepla a vody je zvyčajne potrebný dodávateľom inštalovaný impulzný merač. Ďalej  je potrebné, aby dodávateľ povolil používanie impulzného vývodu hoci aj cez oddeľovač.
 • V prípade elektriny sa môže použiť výstup poskytovateľa služby, alebo výstup merača podsiete nainštalovaný prakticky kdekoľvek.
 • Na meranie teploty používame káblové senzory vlastnej výroby.

Dá sa merať len elektrická energia?

 • Nie. Je možné meranie spotreby vody, spotreby tepla a spotreby plynu!

Môže sa merať len napojené množstvo energie?

 • Nie. Náš systém meria aj teplotu miestností a exteriéru, čím je viditeľný aj „výsledok“ použitej energie.

Je potrebné, aby mať každý spotrebič merač?

 • Systém ponúka možnosť, aby sme sumarizáciou alebo rozdielom údajov z viacerých meračov vytvorili „virtuálne merače ”.  Takto je možné, aby sa správnym plánovaním zobrazilo viacero spotrebných úsekov, než koľko sme namerali.

Prečo je dôležité, aby som mal viac informácií o spotrebe energie, než je to uvedené na faktúre od dodávateľa?

 • Faktúra alebo čiastková faktúra poskytovateľa služieb slúži na vyúčtovanie spotrebovanej energie za dané obdobie. Detaily, ktoré sú relevantné pre analýzu spotreby energie v štruktúre spotreby, keďže neexistujú čiastkové merania, nie sú na nej uvedené. Bez týchto informácií nie je možné pochopiť a optimalizovať spotrebu.

Ako sa dostanem k údajom o spotrebe energie?

 • Na online ploche po zadaní hesla.

Sú moje údaje v bezpečí?

 • Môžete používať GSM, alebo káblové spojenie, údaje sú šifrované.  Vysoký stupeň šifrovania zabraňuje odpočúvaniu a manipulácii. Užívateľská plocha používa HTTPS protokol šifrovania.
 • V akých intervaloch získavam podrobné údaje?
 • Náš merací systém vykonáva na požiadanie aj 5-minútové merania. Dodávatelia elektriny zvyčajne pracujú s harmonogramom 15 minút a dodávatelia plynu 60 minút. Na online ploche máte okamžitý prístup k dátam, a možnosť ich stiahnutia. Na základe toho je možné včas prijať potrebné opatrenia.

V akej forme môžem získať údaje o spotrebe?

 • Údaje o spotrebe sa dajú exportovať do XLS, CSV formátu, a sú dostupné aj v grafickom formáte.

Kto je zodpovedný za spracovanie údajov? Nájde systém aj možnosti úspory?

 • Momentálne je ešte už nevyhnutný energetický odborník, ktorý pozná miesto a aj analýzu údajov. Pomocou nášho systému sa odborník dostane k takým informáciám, na základe ktorých sa môže s istotou rozhodnúť. V prípade potreby je možná konzultácia a našimi energetickými expertmi.

Naša spoločnosť už má kontrolný/fakturačný systém. Je možné Rubin systém integrovať do už existujúceho systému?

 • Náš systém je v prípade vyhovujúceho interface schopný posunúť údaje do existujúceho kontrolného systému, alebo do iného finančného, systému riadenia.

Treba si zakúpiť celý systém?

 • Nie je potrebné zakúpenie systému. Ponúkame možnosť prenajímania elektromerov a periodického prístupu k rozhraniu.

Čo sa stane, ak mám otázky počas prevádzky alebo chcem vykonať zmenu konfigurácie?

 • Súčasťou našej služby je aj podpora, ktorá vám pomôže vyriešiť prípadné problémy.

Ako sa v budúcnosti dostanem k najaktuálnejšiemu softvéru?

 • V konštrukcii prenájmu môžete používať vždy najaktuálnejšiu verziu.
 • Ak systém prevádzkujete na svojom vlastnom serveri, môžete získať aktualizáciu zadarmo po dobu 12 mesiacov a potom za výhodnú cenu. Systém je modulárny, treba aktualizovať iba moduly dôležité pre Vás.

 

Otázky

 • Je naozaj dostačujúce, že sa k údajom o spotrebe a nákladov dostanete až dodatočne?
 • Viete v akej miere a kde by sa dali znížiť náklady energie?
 • Viete, prečo sú vaše náklady na energiu také vysoké?
 • Bolo by užitočné vykázanie nákladov energie podľa jednotlivých produktov?
 • Máte dostatok informácií, aby ste sa mohli rozhodnúť, kde ušetriť náklady na energiu?
 • Z akých prvkov sa skladajú náklady za energiu (podľa druhu energií)?
 • Akú má spotrebu klimatizácia, osvetlenie, výrobné stroje, počítače…?
 • Viete aká je spotreba technológie?
 • Je zmluvne dohodnuté množstvo energie optimálne?
 • Máte stratu? Akú veľkú? Kde sa dá zistiť strata?
 • Aké sú energetické náklady jednotlivých prevádzok?
 • Aké veľké rozšírenie spotreby by zniesla vaša elektrická sieť?
 • Vystavujete energetické faktúry nájomníkom v súlade so zákonom?

 

Ak neviete odpovedať na horeuvedené otázky alebo máte inú otázku:
Pýtajte sa našich kolegov!

 

 

 

PRÍPADY, PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE

Odkrytie straty v administratívnej budove

4557193502

Náš zákazník vykonal merania v administratívnej budove s rozlohou viac ako 5000 metrov štvorcových v rôznych bodoch, aby odhalil akékoľvek straty. Monitorovaním ventilačného systému sa ukázalo, že systém na rozdiel od pôvodného nastavenia pracuje na plný výkon aj mimo pracovných hodín - cez víkend a v. Programovaním automatizácie bolo v tomto období vypnuté vetranie.

Meranie chladiacich zariadení vykazovalo značný rozdiel od výrobných údajov, a to sa nezmenilo ani po údržbe vykonanej v plánovanom čase externým dodávateľom. Počas revízie systému sa vysvitlo, že údržba nebola správne vykonaná. Po vyčistení a opätovnej tentokrát už odbornej údržbe zariadenia sa kapacita chladiča znížila takmer o 40%!

Náš partner na tejto pobočke ušetril ročne takmer 10 miliónov forintov vďaka analyzovaním údajov poskytnutých spoločnosťou Rubin Energiamonitor a prijatím patričných opatrení. Úspory boli niekoľkonásobne vyššie ako náklady na inštaláciu energetického monitora Rubin.

Krátkodobý prenájom

Studio

StudioPartner je filmové štúdio, ktoré svoju infraštruktúru prenajíma krátkodobo, a nájomníci používajú svoje vlastné, typicky vysoko výkonné zariadenia. Pretrvávajúcim problémom bola presná fakturácia samostatne fakturovanej elektrickej energie a pokuty za prípadné prekročenia viazaných výkonov, ktoré boli často zistené až po vyúčtovaní. Pomocou Rubin Energiamonitoru sa fakturácia stala jednoduchšou, spory prestali. Prekročenie viazaného výkonu je viditeľné pri vyžiadaní údajov a dennom hlásení monitorovacieho systému, takže nájomca bude včas upozornený a pokuty môže vyfakturovať nájomcovi.

Príprava rozhodnutia rozšírenia kapacity

Korhaz

Korhaz Partner - obvodová samospráva, plánuje funkčné rozšírenie v jednej zo svojich sociálnych inštitúcií. Súčasťou novej funkcie je aj inštalácia nového vysokovýkonného zariadenia. Popri existujúcich funkciách, ako je napríklad kuchyňa, by výkonnosť nových spotrebičov mohla prekročiť dostupné hodnoty výkonu, preto sa vynorila otázka rozšírenia kapacít. Zo strany dodávateľa neboli dostupné údaje spotreby v časovom harmonograme.

Rubin Energiamonitor bol nainštalovaný na základe nájomnej zmluvy – inštalácia bola vykonaná do hodiny - analýzou údajov niekoľko týždňového monitorovania bolo možné určiť, že v prípade správneho vyvažovania záťaže nie je potrebné rozšíriť existujúcu kapacitu. Náš zákazník má teraz presné informácie o energetickom profile inštitúcie s komplexnou funkciou.

Hodnotenie vplyvov úspory energie

szerver

Objednávateľ serveru investoval do efektivity energie, v rámci ktorého serverovne a chladenie zariadení z chladenia klímou prestavili na kombináciu chladenia voľným vzduchom a klímou. Toto bolo umožnené Rubin COOL systémom, čo sa pri výraznej úspore energie chladiaci systém stal dozorovateľným a zálohovateľným.  Informácia: Rubin Temperovanie.

Server Náš zákazník realizoval investície na zefektívnenie energií, čo zahŕňalo aj prestavbu chladenia serverovní a iných zariadení so zvýšenou dostupnosťou. Z pôvodného chladenia výhradne klimatizáciou bolo prerobené na kombinované vetranie voľným vzduchom a klimatizáciou. Toto umožnil systém Rubin COOL od firmy Rubin, ktorý popri očakávaných značných úsporách umožnil aj uskladnenie energií a monitorovanie chladiaceho systému.

 

 

Referencie

graphisoft telekom        elmu      eon      voda    Origo   antenna

 

KONTAKT

Rubin Informatikai Zrt.
1149 Budapest, Egressy út 17-21.
(Prvé poschodie Szuzuki domu)
Telefón: +36 1 469 40 20
Fax: +36 1 469 40 29
Kolegovia sú k dispozícii: počas pracovných dní medzi 8-17.00 hod.
E-mail: info@rubin.hu
Home:
www.rubin.hu

 

Informácie o spoločnosti
IT-služby pre veľkopodniky.
Úspora energie, testovanie a podpora, individuálny vývoj, medzinárodné a jedinečné IT projekty.
kontakt